FORMACIÓN TEATRAL PARA NENOS E NENAS

Desenvolvemento e expresión coa práctica teatral

O TEATRO É COMUNICACIÓN, EMOCIÓN, EMPATÍA, É UNHA FERRAMENTA FUNDAMENTAL NON SÓ PARA O ARTISTA… PARA A VIDA, POIS AXUDA A ALCANZAR A FELICIDADE. 

Na nosa formación, destinada a nenos e nenas entre 8 e 12 anos, proporcionamos recursos interpretativos centrándonos no desenvolvemento da expresión dunha maneira activa e dinámica, potenciando a sensibilidade, as posibilidades creativas e a capacidade de descubrirse a si mesmo, para expresarse con espontaneidade e plenitude.

Aos poucos e a través dunha metodoloxía práctica, o alumnado achegarase ao coñecemento da estrutura básica do sistema teatral.

Temporalización

Cada obradoiro desenvolverase nunha única sesión semanal dunha hora e media no período outubro-xuño.

Obxectivos xerais

 • Establecer relacións interpersoais que favorezan o proceso de aprendizaxe.
 • Potenciar a cohesión do grupo.
 • Estimular a toma de conciencia das propias capacidades expresivas e comunicativas a partir do traballo individual e de grupo.

Obxectivos específicos

 • Desenvolver a autoestima, a imaxinación, a creatividade e a sensibilidade estética e artística necesarias para o estudo e práctica da arte teatral.
 • Romper bloqueos e inhibicións persoais.
 • Tomar conciencia do propio esquema corporal para desenvolver unha análise e unha exercitación das posibilidades de movemento.
 • Desenvolver a espontaneidade, a imaxinación e a orixinalidade para promover unha conduta creativa.
 • Exercitar a voz para desbloquear as posibilidades vocais inutilizadas.
 • Experimentar as técnicas de improvisación para desenvolver a espontaneidade.
 • Respectar, aceptar e valorar positivamente as ideas, pensamentos e sentimentos dos demais para unha boa convivencia de grupo.
 • Teatralizar un texto e interpretalo escénicamente.

Contidos

RECURSOS INTERPRETATIVOS

A metodoloxía utilizada adaptarase a cada grupo/idade de referencia:

 • Elementos dramáticos
 • Creación de personaxes
 • Improvisacións: individuais, con dous personaxes e colectivas
 • Espontaneidad corporal
 • Espazo: crear e modificar espazos dramáticos

EXPRESIÓN CORPORAL-RÍTMICA E VOCAL

A metodoloxía utilizada adaptarase a cada idade de referencia:

O CORPO

 • Zoas e centros corporais: movemento e expresividade
 • Xogos de expresión
 • O xesto
 • Traballo co espazo e no espazo
 • Traballo de ritmo, equilibrio e coordinación

A VOZ

 • Liña melódica
 • Intensidade
 • Ton
 • Timbre
 • Axuste da voz aos significados
 • Caracterización dos personaxes pola voz
 • Os coidados da voz

PRÁCTICA ESCÉNICA

A metodoloxía utilizada adaptarase a cada idade de referencia

 • Aproximación ao texto: selección, comentario e análise
 • Análise das linguaxes dramáticas contorna ao texto e elementos de significación
 • Contexto histórico
 • Temática
 • Equipos de traballo
 • Planificación e realización dos ensaios
 • A representación

Metodoloxía

Todos os coñecementos técnicos referiranse sempre á realidade aplicable por cada alumno/a, coa finalidade de crear un ambiente propicio para o cambio de impresións e ao achegamento de ideas e diferentes puntos de vista. O contido deseñarase a modo de guión aberto, dinámico e vivo, de maneira que o alumnado véxase obrigado á participación total e directa.

DOCENTE

Iván Davila

Titulado Superior en Arte Dramática pola ESAD de Galicia, na especialidade de Interpretación Textual.
Actualmente está a cursar o Máster en Estudos Avanzados de Teatro da UNIR.
Complementa a súa formación asistindo a diversos talleres de clown e teatro físico con profesionais como Laia Oliveras, Pedro Filipe Mendes, Jenny Betaneur, Carlos Sante, Olivier Delamare, Jorge Gallego, Gadiel Sztryk e Andrés Caminos.
 
EXPERIENCIA ARTÍSTICA PROFESIONAL
Actualmente desempéñase como clown hospitalario en Fundación Theodora, visitando de forma presencial hospitais de Galicia e de forma virtual outros no resto do país. Forma parte da compañía Nelson Quinteiro, levando a cabo espectáculos de rúa cunha forte presenza da danza e do cabaré. 
No 2019 crea a compañía NegroLópez, coa que realiza os espectáculos _Xogamos?_ e _Backstage_.
Así mesmo, tamén realiza espectáculos de narración oral, baseados na recollida de historias e lendas da nosa cultura.
 

EXPERIENCIA COMO DOCENTE
En el ámbtio de la docencia imparte formación teatral  en diferentes espacios. Su pasión por el teatro como por la docencia marcan su carrera profesional y personal

DOCENTE

Nerea Brey

Titulada Superior oficial de Arte Dramática pola ESAD de Galicia, na especialidade de Interpretación Textual.
Complementa a súa formación con un Máster en Artes Escénicas, con especialidade en Pedagoxía Teatral pola Universidade de Vigo.
Tamén ten a Licenciatura en Xornalismo pola Universidade de Santiago de Compostela.
 
EXPERIENCIA ARTÍSTICA PROFESIONAL
No ano 2006, interpretou o papel de Paula para o filme para a televisión O bosque de levas, Dirección: Antón Dobao.
Desde o ano 2016, as súas experiencias en Montaxes profesionais de teatro:
2016 – Obra: Exilio das moscas. Dirección de César No, 
2016 – Obra: Tras Tannhäuser. Dirección de César No, 
2017 – Na obra 6 cubos negros en corpo branco,  ademais de actuar foi violinista. Dirección: Diana Mera.
2019 – Interpreta a María Casares na obra: Despois das ondas. Dirección: Xavier Castiñeira. 
2020 – Interpreta a Beatriz na obra Entelequias. Dirección: Xosé Luis.

COMPARTIR É VIVIR!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

CURSOS RELACIONADOS

CURSO PRESENCIAL

DRAMATIZACIÓN

Este curso permitirá ao alumno/a manifestarse e expresar as súas ideas, vivencias, afectos ou sentimentos e comunicarse cos demais a partir da utilización da voz, do corpo, do tempo, do ritmo e do espazo. Para nenos e nenas entre 4 e 8 anos.

Ler Máis >>
CURSO PRESENCIAL

FORMACIÓN TEATRAL AVANZADA

O obxectivo destas clases é perfeccionar os coñecementos metodolóxicos na proxección artística, desenvolver as técnicas de actuación e coñecer os aspectos máis relevantes dos diferentes xéneros dramáticos.

Ler Máis >>

E quizá pódeche interesar

CURSO ONLINE

OBRADOIRO PRE-GRAVADO: “O CADERNO DA DRAMATURGA, A ORIXE DAS ESPECIES LÁZARO”

O caderno da dramaturga: a orixe das Especies Lázaro é un espazo de encontro e reflexión con Vanesa Sotelo, autora e directora do espectáculo Espécies Lázaro, que a compañía portuguesa Teatro Art’ Imagem presenta o 8 de xullo no marco da Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas. De carácter virtual, a sesión ofrece a oportunidade de descubrir as claves que inspiraron o proxecto e de profundar na súa estrutura, así como a posibilidade de coñecer as diferentes etapas da súa escritura co obxectivo de analizar de forma conxunta tanto o seu contido como o proceso creativo das persoas participantes.

Ler Máis >>
CURSO PRESENCIAL

DRAMATIZACIÓN

Este curso permitirá ao alumno/a manifestarse e expresar as súas ideas, vivencias, afectos ou sentimentos e comunicarse cos demais a partir da utilización da voz, do corpo, do tempo, do ritmo e do espazo. Para nenos e nenas entre 4 e 8 anos.

Ler Máis >>
CURSO PRESENCIAL

FORMACIÓN TEATRAL AVANZADA

O obxectivo destas clases é perfeccionar os coñecementos metodolóxicos na proxección artística, desenvolver as técnicas de actuación e coñecer os aspectos máis relevantes dos diferentes xéneros dramáticos.

Ler Máis >>

Gracias por tu interés

Te responderemos a la mayor brevedad.

Y solo usaremos tus datos para atender a tu solicitud de información, pero si te interesan nuestras actividades y quieres mantener el contacto, puedes suscribirte al boletín.

Hasta pronto!