Aviso Legal

Datos do Responsable

 • Identidade do Responsable: IMAXINERIA SL
 • Nome comercial: Imaxinatea Lab Creativo
 • NIF/CIF: B36914372
 • Enderezo: Camiño Galindra, 32 – 36213 VIGO
 • Correo electrónico: contacto@imaxinatea.es
 • Inscrita no Rexistro Mercantil de VIGO, no tomo 543 folio 7 e folla 7563 o 10 de Marzo de 2003

Neste espazo, o usuario, poderá atopar toda a información relativa aos termos e condicións legais que definen as relacións entre os usuarios e nós como responsables desta web. Como usuario, é importante que coñezas estes termos antes de continuar a túa navegación.

Imaxinatea Lab Creativo como responsable desta web, asumimos o compromiso de procesar a información dos nosos usuarios e clientes con plenas garantías e cumprir cos requisitos nacionais e europeos que regulan a recompilación e uso dos datos persoais dos nosos usuarios.

Esta web, polo tanto, cumpre rigorosamente coa Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), e co Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, coñecido como o Regulamento de desenvolvemento da LOPD. Cumpre tamén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas (RGPD), así como coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE ó LSSI).

Condicións xerais de uso

As presentes Condicións Xerais regulan o uso (incluíndo o mero acceso) das páxinas de web, integrantes do sitio web de Imaxinatea Lab Creativo incluídos os contidos e servizos postos a disposición nelas. Toda persoa que acceda á web, www.imaxinatea.es (“usuario”) acepta someterse ás Condicións Xerais vixentes en cada momento do portal www.imaxinatea.es

Datos persoais que solicitamos e como o facemos

 Ler Política de Privacidade.

Compromisos e obrigacións dos usuarios

O usuario queda informado, e acepta, que o acceso á presente web non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial con Imaxinatea Lab Creativo. Desta forma, o usuario comprométese a utilizar o sitio web, os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe e a orde pública.

Queda prohibido o uso da web, con fins ilícitos ou lesivos, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web. Respecto dos contidos desta web, prohíbese:

 • A súa reprodución, distribución ou modificación, total ou parcial, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos titulares;
 • Calquera vulneración dos dereitos do prestador ou dos lexítimos titulares;
 • A súa utilización para fins comerciais ou publicitarios.

Na utilización da web, www.imaxinatea.es o usuario comprométese a non levar a cabo ningunha conduta que puidese danar a imaxe, os intereses e os dereitos de Imaxinatea Lab Creativo ou de terceiros ou que puidese danar, inutilizar ou sobrecargar o portal www.imaxinatea.es ou que impedise, de calquera forma, a normal utilización da web.

Con todo, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos na internet non son enteiramente fiables e que, por tanto www.imaxinatea.es  non pode garantir a inexistencia de  malware ou outros elementos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nos mesmos aínda que poñemos todos os medios necesarios e as medidas de seguridade oportunas para evitar a presenza destes elementos daniños.

Política de comentarios

Na nosa web permítense realizar comentarios para enriquecer os contidos e realizar consultas.

Non se admitirán comentarios que non estean relacionados coa temática desta web, que inclúan difamacións, agravios, insultos, ataques persoais ou faltas de respecto en xeral cara ao autor ou cara a outros membros. Estes comentarios serán suprimidos polos administradores da web.

Tamén serán suprimidos os comentarios que conteñan información que sexa obviamente enganosa ou falsa, así como os comentarios que conteñan información persoal, como, por exemplo, domicilios privado ou teléfonos e que vulneren a nosa política de protección de datos.

Desestimarase, igualmente, aqueles comentarios creados só con fins promocionais dunha web, persoa ou colectivo e todo o que poida ser considerado spam en xeral.

Non se permiten comentarios anónimos, así como aqueles realizados por unha mesma persoa con distintos alcumes. Non se considerarán tampouco aqueles comentarios que tenten forzar un debate ou unha toma de postura por outro usuario.

Exclusión de garantías e responsable

Imaxinatea Lab  Cretivo non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen traer causa de:

 • A falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da web, ou dos seus servizos e contidos;
 • A existencia de malware, programas  maliciosos ou lesivos
Abrir chat
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?