FORMACIÓN TEATRAL BÁSICA PARA MOZOS, MOZAS E ADULTOS

Desenvolvemento e expresión coa práctica teatral

O TEATRO É COMUNICACIÓN, EMOCIÓN, EMPATÍA, É UNHA FERRAMENTA FUNDAMENTAL NON SÓ PARA O ARTISTA… PARA A VIDA, POIS AXUDA A ALCANZAR A FELICIDADE.

En Imaxinatea Lab Creativo, organizamos os cursos de teatro básico por grupos de idades e niveis: de 12 a 15 anos, de 16 a 17 anos e adultos.

Na nosa formación, proporcionamos recursos interpretativos centrándonos no desenvolvemento da expresión dunha maneira activa e dinámica, potenciando a sensibilidade, as posibilidades creativas e a capacidade de descubrirse a si mesmo, para expresarse con espontaneidade e plenitude.

Aos poucos e a través dunha metodoloxía práctica, o alumnado achegarase ao coñecemento da estrutura básica do sistema teatral.

Temporalización

Cada taller desenvolverase nunha única sesión semanal dunha hora e media no período outubro-xuño.

Obxectivos xerais

 • Establecer relacións interpersoais que favorezan o proceso de aprendizaxe.
 • Potenciar a cohesión do grupo.
 • Estimular a toma de conciencia das propias capacidades expresivas e comunicativas a partir do traballo individual e de grupo.

Obxectivos específicos

 • Desenvolver a autoestima, a imaxinación, a creatividade e a sensibilidade estética e artística necesarias para o estudo e práctica da arte teatral.
 • Romper bloqueos e inhibicións persoais.
 • Tomar conciencia do propio esquema corporal para desenvolver unha análise e unha exercitación das posibilidades de movemento.
 • Desenvolver a espontaneidade, a imaxinación e a orixinalidade para promover unha conduta creativa.
 • Exercitar a voz para desbloquear as posibilidades vocais inutilizadas.
 • Experimentar as técnicas de improvisación para desenvolver a espontaneidade.
 • Respectar, aceptar e valorar positivamente as ideas, pensamentos e sentimentos dos demais para unha boa convivencia de grupo.
 • Teatralizar un texto e interpretalo escénicamente.

Contidos

RECURSOS INTERPRETATIVOS

A metodoloxía utilizada adaptarase a cada grupo/idade de referencia:

Elementos dramáticos

 • Creación de personaxes
 • Improvisacións: individuais, con dous personaxes e colectivas
 • Espontaneidade corporal
 • Espazo: crear e modificar espazos dramáticos

EXPRESIÓN CORPORAL-RÍTMICA E VOCAL

A metodoloxía utilizada adaptarase a cada idade de referencia:

O corpo

 • Zonas e centros corporais: movemento e expresividade
 • Xogos de expresión

O xesto

 • Traballo co espazo e no espazo
 • Traballo de ritmo, equilibrio e coordinación

A voz

 • Liña melódica
 • Intensidade
 • Ton
 • Timbre
 • Axuste da voz aos significados
 • Caracterización dos personaxes pola voz
 • Os coidados da voz

PRÁCTICA ESCÉNICA

A metodoloxía utilizada adaptarase a cada idade de referencia:

 • Aproximación ao texto: selección, comentario e análise
 • Análise das linguaxes dramáticas contorna ao texto e elementos de significación
 • Contexto histórico
 • Temática
 • Equipos de traballo
 • Planificación e realización dos ensaios
 • A representación

Metodoloxía

Todos os coñecementos técnicos referiranse sempre á realidade aplicable por cada alumno/a, coa finalidade de crear un ambiente propicio para o cambio de impresións e ao achegamento de ideas e diferentes puntos de vista. O contido deseñarase a modo de guión aberto, dinámico e vivo, de maneira que o alumno/a véxase obrigado á participación total e directa.

DOCENTE

Brais Iriarte Alonso

Titulado Superior de Arte Dramática. ESAD de Galicia.

EXPERIENCIA ARTÍSTICA PROFESIONAL

Desde o 2013 ata a actualidade como actor, director musical e presidente da compañía Limiar Teatro

EXPERIENCIA COMO DOCENTE

Desde 2012 ata a actualidade dando clases de teatro e música en centros como Mundo Sonoro, Freakids, Navia teatro escola e Imaxinatea Lab Creativo

ALGÚNS DOS ESPECTÁCULOS PROFESIONAIS MÁIS REPRESENTATIVOS

 • Se fosen turistas levarían lentes de sol. Actor e director musical. Compañía Limiar Teatro. Unha coprodución co Teatro Nacional de Portugal, Teatro Fósforos de Arxentina e a escola superior de teatro de Uruguai. Xira por España, Portugal, Arxentina e Uruguai.
 • Mateo 16-18. Coordinador técnico. Teatro do herexe. Estreado en Valladolid.
 • In veu veritas. Axudante de dirección, actor e músico. Teatro do herexe. Proxecto europeo estreado en Valladolid con actores de Finlandia, Francia, Polonia e Italia.
 • Don Quixote unha comedia gastronómica. Actor e músico. Xira por España, Francia, Portugal e Brasil.
 • O conto de azuzaina. Limiar teatro. Espectáculo para público familiar. Xira por Galicia e País Vasco.
 • A lingua de contrabando. Actor e dirección musical. Limiar teatro.
 • Tecendo Pontes. Actor e dirección musical. Espectáculo producido para INSPIRACIENCIA coordinado polo CSIC en colaboración con FECYT.
 • Pedro Madruga no castelo de Soutomaior. Actor e dirección musical. Turismo Rías Baixas, Limiar teatro e Teatro do Herexe.
 • A lingua na boca. Actor e dirección musical. Deputación de Pontevedra e Limiar teatro.
 • Heicho cantar Queridiña. Músico e cantante. Televisión de Galicia. Dúas tempadas.

COMPARTIR É VIVIR!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

CURSOS RELACIONADOS

CURSO PRESENCIAL

BONO REGALA ILUSIÓN

Dickon impartirá un obradoiro práctico sobre a interpretación de Shakespeare e compartirá a súa experiencia de 30 anos como actor.
O taller será dinámico e interpretativo . Por que interpretativo? Pódese descubrir máis sobre unha persoa nunha hora de actuación que nun ano de conversación”. Platón.

Ler Máis >>
CURSO PRESENCIAL

FORMACIÓN TEATRAL PARA NENOS E NENAS

Nesta formación, proporcionamos recursos interpretativos centrándonos no desenvolvemento da expresión dunha maneira activa e dinámica, potenciando a sensibilidade, as posibilidades creativas e a capacidade de descubrirse a si mesmo, para expresarse con espontaneidade e plenitude.

Ler Máis >>
CURSO PRESENCIAL

FORMACIÓN TEATRAL AVANZADA

O obxectivo destas clases é perfeccionar os coñecementos metodolóxicos na proxección artística, desenvolver as técnicas de actuación e coñecer os aspectos máis relevantes dos diferentes xéneros dramáticos.

Ler Máis >>

E quizá pódeche interesar

PRESENCIAL+ONLINE

WORKSHOP DE INICIACIÓN AO CANTO

Práctica vocal e pedagoxía do canto. A técnica do Canto non é dunha disciplina estritamente musical, senón ademais, funcional e fisiolóxica, no sentido de que aproveita todas as posibilidades físicas do noso corpo que directa ou indirectamente vincúlanse á produción da voz.

Ler Máis >>
CURSO PRESENCIAL

DRAMATIZACIÓN

Este curso permitirá ao alumno/a manifestarse e expresar as súas ideas, vivencias, afectos ou sentimentos e comunicarse cos demais a partir da utilización da voz, do corpo, do tempo, do ritmo e do espazo. Para nenos e nenas entre 4 e 8 anos.

Ler Máis >>
CURSO PRESENCIAL

PINTURA E DEBUXO PARA ADULTOS E MOZOS

Un taller que persegue espertar a creatividade a través de exemplos artísticos do mundo actual, motivando a reinterpretación persoal e descubrindo novas estratexias de comunicación. Pintura, escultura, modelado e gravado, introducen a expresión pictórica e espacial como parte das competencias básicas da aprendizaxe.

Ler Máis >>

Gracias por tu interés

Te responderemos a la mayor brevedad.

Y solo usaremos tus datos para atender a tu solicitud de información, pero si te interesan nuestras actividades y quieres mantener el contacto, puedes suscribirte al boletín.

Hasta pronto!