TÉCNICA VOCAL

Práctica vocal e pedagoxía do canto

Modalidades presencial e en liña

A técnica do Canto non é dunha disciplina estritamente musical, senón ademais, funcional e fisiológica, no sentido de que aproveita todas as posibilidades físicas do noso corpo que directa ou indirectamente vincúlanse á produción da voz.

O perfil do alumnado é de moi variado en canto a idade, intereses e necesidades vitais refírese. Do mesmo xeito, cada alumno/a posúe unha voz única e irrepetible pois nace e morre con ela. O ensino do canto require, por tanto, a adaptación continua a nivel de desenvolvemento do instrumento, máis unha valoración da madurez psíquica e emocional do aprendiz.

Obxectivos xerais:

 1. Coñecemento da voz, o seu timbre, calidades. Cales son os meus puntos vocais fortes e débiles?
 2. Como o teu corpo e personalidade inflúe na túa voz e viceversa. Consideremos a voz e o corpo como un todo.
 3. Aprendizaxe de hábitos saudables no uso da voz e o corpo. Coñezamos o noso corpo e voz. Técnica vocal.
 4. Recuperación da voz en casos de lesións por fala ou canto. Aprendamos a falar ben.
 5. Procesos psicolóxicos que afectan á voz, a súa análise e compresión. Que podo facer no día a día para resolver certos problemas
 6. Adestramento vocal, estilo e improvisación. Calidades da voz, a súa combinación e uso consciente e creativo.

Metodoloxía:

A metodoloxía empregada é fundamental xa que a maneira de ensinar incide no rendemento do proceso de ensino aprendizaxe. Debe cumprir os seguintes requisitos:

 • Interactiva: Inducir á participación na clase. Preguntas, exemplos, dúbidas…
 • Motivadora: Fortalecer previamente os coñecementos adquiridos e premiar a participación e o interese.
 • Integradora: Incitar á participación de todos segundo os seus coñecementos e/ou destrezas. Non deixar fóra da clase a ninguén, mesmo aos menos capacitados. Traballo en grupo e en parellas.
 • Aprendizaxe significativa: Velar pola boa realización do proceso de aprendizaxe.
 • Aprendizaxe por descubrimentos: Incitar a que o alumnado descubra os contidos novos por eles mesmos, coa indicación das vías a seguir.
 • Constructivista: Resolver e adquirir novos coñecementos a partir de aspectos que coñezan. Relacionar os novos coñecementos cos coñecidos anteriormente, do sinxelo ao complexo.

Os recursos didácticos que se empregarán para incrementar o proceso comunicativo entre o profesor e o alumno serán:

 • Actitude positiva, tanto do docente ao impartir a clase como de escoita, atención e interese do alumnado.
 • Claridade de exposición.
 • Trato adecuado, sen autoritarismo.
 • Seguridade e confianza por ambas as partes.
 • Contacto visual, especialmente nas actividades prácticas.

Docente

Najla Shami

Vocalista e compositora de Santiago de Compostela, filla de dúas culturas: palestina e galega. Interesada pola música desde nena, forma parte de coros polifónicos e grupos de música tradicional galega cando crea os seus primeiros temas. Aos 17 empeza a tocar a guitarra e as súas composicións tórnanse máis persoais, a súa voz é influenciada por jazz, rock ou world music.

Estuda Educación Musical e Jazz e Música Moderna; profunda na técnica vocal e a súa pedagoxía, percorre Noruega, EEUU, Xordania, India, Portugal, Xapón e, tanto en solitario como en grupo, realiza varios traballos destacando a súa participación en Coro dá Rá e Vos Tristáns. Entre 2003-2011 colabora en publicacións e incorpora novas influencias na súa linguaxe, sonoridades de Brasil e África mesturadas coas súas raíces e con jazz que imprimen unha profunda pegada na súa evolución.

Debuta en 2013 co disco-libro “ Na lingua que eu falo”, unha elegante e profunda mirada sobre os poemas de Rosalía de Castro; a compositora galego-palestina reúne a súa bagaxe musical para crear un traballo íntimo e delicado. Foi finalista nos XIII Premios Opinión de Música como Mellor Novo Artista e Mellor Tema Orixinal.

En 2016, guiada pola súa crecente curiosidade e a necesidade de aprender máis sobre as súas raíces, trasládase temporalmente a Xordania para indagar no canto árabe e a teoría da música oriental. O seu último traballo, “ Ela sabe a sol”, nace desta estancia, un son propio e único premiado como Mellor Álbum de Músicas do Mundo nos VII Premios Martín Códax dá Música.

BIOGRAFÍA NAJLA SHAMI

COMPARTIR É VIVIR!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

CURSOS RELACIONADOS

CURSO PRESENCIAL

CAMPAMENTO TEATRAL DE VERÁN

Destinado a nenas e nenos entre 7 e 14 anos, este curso é unha oportunidade para que o alumnado comprenda e involúcrese na arte, experimentando a fusión entre o teatro e a música.
Englobar á música noutros campos como o teatral, desenvolve capacidades expresivas e perceptivas.

Ler Máis >>
PRESENCIAL+ONLINE

WORKSHOP DE INICIACIÓN AO CANTO

Práctica vocal e pedagoxía do canto. A técnica do Canto non é dunha disciplina estritamente musical, senón ademais, funcional e fisiolóxica, no sentido de que aproveita todas as posibilidades físicas do noso corpo que directa ou indirectamente vincúlanse á produción da voz.

Ler Máis >>

E quizá pódeche interesar

CURSO PRESENCIAL

PINTURA E DEBUXO PARA ADULTOS E MOZOS

Un taller que persegue espertar a creatividade a través de exemplos artísticos do mundo actual, motivando a reinterpretación persoal e descubrindo novas estratexias de comunicación. Pintura, escultura, modelado e gravado, introducen a expresión pictórica e espacial como parte das competencias básicas da aprendizaxe.

Ler Máis >>
CURSO PRESENCIAL

WORKSHOP DE RISOTERAPIA E HUMOR

Procurar nosa mellor risa e os mellores métodos de provocar a risa é algo que se aprende. Iso é a risoterapia, utilizar a risa como camiño para liberar as tensións do corpo con diferentes técnicas (como a expresión corporal, o xogo, a danza, exercicios de respiración e masaxes) e así poder chegar á gargallada

Ler Máis >>
CURSO PRESENCIAL

FORMACIÓN TEATRAL AVANZADA

O obxectivo destas clases é perfeccionar os coñecementos metodolóxicos na proxección artística, desenvolver as técnicas de actuación e coñecer os aspectos máis relevantes dos diferentes xéneros dramáticos.

Ler Máis >>

Gracias por tu interés

Te responderemos a la mayor brevedad.

Y solo usaremos tus datos para atender a tu solicitud de información, pero si te interesan nuestras actividades y quieres mantener el contacto, puedes suscribirte al boletín.

Hasta pronto!