TÉCNICA VOCAL

Práctica vocal e pedagoxía do canto

Modalidades presencial e en liña

A técnica do Canto non é dunha disciplina estritamente musical, senón ademais, funcional e fisiológica, no sentido de que aproveita todas as posibilidades físicas do noso corpo que directa ou indirectamente vincúlanse á produción da voz.

O perfil do alumnado é de moi variado en canto a idade, intereses e necesidades vitais refírese. Do mesmo xeito, cada alumno/a posúe unha voz única e irrepetible pois nace e morre con ela. O ensino do canto require, por tanto, a adaptación continua a nivel de desenvolvemento do instrumento, máis unha valoración da madurez psíquica e emocional do aprendiz.

Obxectivos xerais:

 1. Coñecemento da voz, o seu timbre, calidades. Cales son os meus puntos vocais fortes e débiles?
 2. Como o teu corpo e personalidade inflúe na túa voz e viceversa. Consideremos a voz e o corpo como un todo.
 3. Aprendizaxe de hábitos saudables no uso da voz e o corpo. Coñezamos o noso corpo e voz. Técnica vocal.
 4. Recuperación da voz en casos de lesións por fala ou canto. Aprendamos a falar ben.
 5. Procesos psicolóxicos que afectan á voz, a súa análise e compresión. Que podo facer no día a día para resolver certos problemas
 6. Adestramento vocal, estilo e improvisación. Calidades da voz, a súa combinación e uso consciente e creativo.

Metodoloxía:

A metodoloxía empregada é fundamental xa que a maneira de ensinar incide no rendemento do proceso de ensino aprendizaxe. Debe cumprir os seguintes requisitos:

 • Interactiva: Inducir á participación na clase. Preguntas, exemplos, dúbidas…
 • Motivadora: Fortalecer previamente os coñecementos adquiridos e premiar a participación e o interese.
 • Integradora: Incitar á participación de todos segundo os seus coñecementos e/ou destrezas. Non deixar fóra da clase a ninguén, mesmo aos menos capacitados. Traballo en grupo e en parellas.
 • Aprendizaxe significativa: Velar pola boa realización do proceso de aprendizaxe.
 • Aprendizaxe por descubrimentos: Incitar a que o alumnado descubra os contidos novos por eles mesmos, coa indicación das vías a seguir.
 • Constructivista: Resolver e adquirir novos coñecementos a partir de aspectos que coñezan. Relacionar os novos coñecementos cos coñecidos anteriormente, do sinxelo ao complexo.

Os recursos didácticos que se empregarán para incrementar o proceso comunicativo entre o profesor e o alumno serán:

 • Actitude positiva, tanto do docente ao impartir a clase como de escoita, atención e interese do alumnado.
 • Claridade de exposición.
 • Trato adecuado, sen autoritarismo.
 • Seguridade e confianza por ambas as partes.
 • Contacto visual, especialmente nas actividades prácticas.

Docente

Juanjo Cura

Docente e artista, realizou un amplo labor artístico e pedagóxica que inclúe traballos como cantante, director coral e orquestral, arreglista, compositor, docente, conferencista, produtor musical e editor.

É Profesor en Filosofía, Sicología e Ciencias da Educación, sendo durante máis de dez anos profesor universitario en materias da súa incumbencia. A súa traxectoria como artista levouno a escenarios en Arxentina, España, Italia, Brasil e Alemaña, en distintos tipos de recitais e concertos, tanto na lírica como na música popular. 

As súas composicións e arranxos instrumentais e corais son interpretados por agrupacións e coros de todo o mundo e obtivo numerosas distincións pola súa traxectoria así como premios en concursos nacionais e internacionais. 

Actualmente é director de cinco agrupacións corais na Provincia de Pontevedra, imparte clases particulares individuais de canto e desenvolve cursos de técnica vocal para coros, ademais de brindar concertos como solista vocal.

É actor de doblaje.

COMPARTIR É VIVIR!

CURSOS RELACIONADOS

E quizá pódeche interesar

CURSO ONLINE

OBRADOIRO PRE-GRAVADO: DRAMATURGAS PANTASMA POR FERNANDO EPELDE

Dramaturgas Pantasma de Fernando Epelde, entra no universo dos “Escritores pantasma” . Ao longo da sesión, o polifacético dramaturgo, director, actor e músico, desandará o camiño que lle levou a completar dúas dramaturxias contemporáneas opostas, pero que comparten unha xestación de encarga, na que resultaba necesario responder a requirimentos moi específicos. OTHELLO, dirixida por Marta Pazos.

Ler Máis >>

Gracias por tu interés

Te responderemos a la mayor brevedad.

Y solo usaremos tus datos para atender a tu solicitud de información, pero si te interesan nuestras actividades y quieres mantener el contacto, puedes suscribirte al boletín.

Hasta pronto!

Abrir chat
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?