TEATRO BÁSICO: CURSO DE VERÁN INTENSIVO

Desenvolvemento e expresión coa práctica teatral

DESENVOLVEMENTO E EXPRESIÓN COA PRÁCTICA TEATRAL

Na nosa formación, proporcionamos recursos interpretativos centrándonos no desenvolvemento da expresión dun xeito activo e dinámico, potenciando a sensibilidade, as posibilidades creativas e a capacidade de descubrirse a si mesmo, para expresarse con espontaneidade e plenitude.

Aos poucos e a través dunha metodoloxía práctica, o alumnado acercarase ao coñecemento da estrutura básica do sistema teatral.

Temporalización

Este curso desenvolverase do 3 ao 7 de e do 10 ao 14 de xullo en horario de 20:00 a 21:30.

Poderase asistir a unha semana ou ás dúas 

Obxectivos xerais

 • Establecer relacións interpersoais que favorezcan o proceso de aprendizaxe.
 • Potenciar a cohesión do grupo.
 • Estimular a toma de conciencia das propias capacidades expresivas e comunicativas a partir do traballo individual e de grupo.

Obxectivos específicos

 • Desenvolver a autoestima, a imaxinación, a creatividade e a sensibilidade estética e artística necesarias para o estudo e práctica da arte teatral.
 • Romper bloqueos e inhibiciones persoais.
 • Tomar conciencia do propio esquema corporal para desenvolver un análise e unha exercitación das posibilidades de movemento.
 • Desenvolver a espontaneidade, a imaxinación e a orixinalidade para promover unha conduta creativa.
 • Exercitar a voz para desbloquear as posibilidades vocais inutilizadas.
 • Experimentar as técnicas de improvisación para desenvolver a espontaneidade.
 • Respectar, aceptar e valorar positivamente as ideas, pensamentos e sentimentos dos demais para unha boa convivencia de grupo.
 • Teatralizar un texto e interpretalo escénicamente.

Contidos

RECURSOS INTERPRETATIVOS

A metodoloxía utilizada adaptarase a cada grupo/idade de referencia:

 • Elementos dramáticos
 • Creación de personaxes
 • Improvisacións: individuais, con dous personaxes e colectivas
 • Espontaneidade corporal
 • Espazo: crear e modificar espazos dramáticos

EXPRESIÓN CORPORAL-RÍTMICA E VOCAL

A metodoloxía utilizada adaptarase a cada idade de referencia:

O CORPO

 • Zoas e centros corporais: movemento e expresividade
 • Xogos de expresión
 • O xesto
 • Traballo co espazo e no espazo
 • Traballo de ritmo, equilibrio e coordinación

A VOZ

 • Liña melódica
 • Intensidade
 • Ton
 • Timbre
 • Axuste da voz aos significados
 • Caracterización dos personaxes pola voz
 • Os coidados da voz

PRÁCTICA ESCÉNICA

A metodoloxía utilizada adaptarase a cada idade de referencia:

 • Aproximación ao texto: selección, comentario e análise
 • Análise das linguaxes dramáticas contorno ao texto e elementos de significación
 • Contexto histórico
 • Temática
 • Equipos de traballo
 • Planificación e realización dos ensaios
 • A representación

Metodoloxía

Todos os coñecementos técnicos referiranse sempre á realidade aplicable por cada alumno/a, coa finalidade de crear un ambiente propicio para o cambio de impresións e ao acercamento de ideas e diferentes puntos de vista. O contido deseñarase a modo de guión aberto, dinámico e vivo, de maneira que o alumnado vease obrigado á participación total e directa.

Eva Vila

Licenciada en Arte Dramática pola RESAD de Madrid. Máster en Artes Escénicas pola
Universidade de Vigo.

Cofundadora da compañía de teatro infantil A Tola Motora. Traballou nas compañías Teatro Aforo,
Arte Pingüe Teatro, Vos Quinquilláns Teatro de Rúa, Teatro do Silencio e Teatro dos Sentidos. Narradora
oral en foros universitario s de Bogotá; bibliotecas, feiras do libro e escolas de primaria de Galicia e en cafés
teatro de Madrid.
Realizou cursos de formación con Eduardo Vasco, Alfredo Padilla, José Luis Raymond, Abraham Celaya,
Jean Marie Binoche, Juan Carlos Agudelo, Gabriel Gu imard e Francisco Garzón Céspedes.
Impartiu clases de teatro en academias privadas, Vogalía dá muller do Concello de Vigo, asociacións e
escolas de primaria. Actualmente, imparte clases de Interpretación na Escola Municipal de Teatro de Vigo
e colabora habitualmente, como actriz, na sala de teatro independente Teatro Aforo.

COMPARTIR É VIVIR!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

CURSOS RELACIONADOS

CURSO PRESENCIAL

CAMPAMENTO TEATRAL DE VERÁN

O curso vai orientado a nenos e nenas de 9 a 14 anos que teñan interesa en coñecer o mundo do teatro e descubrir as súas habilidades como intérpretes. Utilizaremos o corpo e a voz como instrumentos primordiais de traballo. E iniciaremos ao alumnado no xogo teatral, a través da técnica da improvisación.

Ler Máis >>

E quizá pódeche interesar

CURSO ONLINE

CURSO DE CÓMIC PARA NENOS E NENAS EN LIÑA

Este curso está especialmente deseñado para que os máis pequenos tamén poidan introducirse neste mundo máxico, desfrutalo, usar a súa imaxinación e á vez, aprender a desenvolver as súas aptitudes artísticas. E aínda máis importante: non necesitan saber debuxar, só é necesario ter ganas de divertirse.

Ler Máis >>
CURSO PRESENCIAL

CAMPAMENTO TEATRAL DE VERÁN

O curso vai orientado a nenos e nenas de 9 a 14 anos que teñan interesa en coñecer o mundo do teatro e descubrir as súas habilidades como intérpretes. Utilizaremos o corpo e a voz como instrumentos primordiais de traballo. E iniciaremos ao alumnado no xogo teatral, a través da técnica da improvisación.

Ler Máis >>

Gracias por tu interés

Te responderemos a la mayor brevedad.

Y solo usaremos tus datos para atender a tu solicitud de información, pero si te interesan nuestras actividades y quieres mantener el contacto, puedes suscribirte al boletín.

Hasta pronto!