DRAMATIZACIÓN

Desenvolvemento e expresión coa práctica teatral

Modalidade presencial

Para nenos e nenas entre 4 e 8 anos.

Este curso permitirá ao alumno/para manifestarse e expresar as súas ideas, vivencias, afectos ou sentimentos e comunicarse cos demais a partir da utilización da voz, do corpo, do tempo, do ritmo e do espazo. Os participantes achegaranse aos poucos, de forma amena e práctica, aos diferentes rexistros  do sistema teatral.

Temporalización

Organizarase en 1 sesión dunha hora no período comprendido entre outubro e xuño

Obxectivos xerais

  • Experimentar o xogo teatral como ferramenta de desinhibición,  autocoñecemento e integración.
  • Explorar o mundo das emocións e os sentimentos para favorecer o desenvolvemento emocional e a empatía.
  • Desenvolver o movemento corporal (xa sexa movemento corporal libre ou organizado)

Contidos

UNIDADE DIDÁCTICA I: PSICOMOTRICIDADE, RITMO E EXPRESIÓN CORPORAL

  • Toma de conciencia do propio corpo
  • Bases métrico-rítmicas
  • Movemento expresivo e mímica

UNIDADE DIDÁCTICA II: XOGO DRAMÁTICO

  • Xogamos, coñecémonos e aprendemos: xogos de presentación, de distensión, de desenvolvemento da atención e concentración, de desenvolvemento da memoria, de imaxinación, de relaxación, de voz, de percepción auditiva, de percepción visual, de percepción olfactiva e táctil, xogos de opinión persoal.
  • Expresión de sentimentos.
  • Xogos de imaxinación e sensibilidade. Individual e colectiva. Expresión libre.
  • Dramatización e representación de situacións, historias, contos, textos, poemas…

Metodoloxía

A metodoloxía será activa e participativa. O protagonista será o propio alumno/a e iso supoñerá ter en conta o que sente, necesita, expresa e demanda, considerando o coñecemento que lle achegan as súas propias vivencias.

DOCENTE
Noa Covelo

Licenciada en Arte Dramática na especialidade de Interpretación Xestual pola ESAD de Galicia

Noa Covelo, licenciada en Arte Dramática na especialidade de Interpretación xestual, comeza o seu desenvolvemento profesional coa xira galega do espectáculo musical As Andanzas de Paio, que compaxina coa docencia en danza infantil. Aproveita a oportunidade de crear un espectáculo para o seu proxecto final de carreira que despega ao ano seguinte coa coprodución do Centro Dramatico Gallego e Butacazero, # CAMIÑOS que vira por toda Galicia. Durante esta segunda xira, chégalle un papel para a película Maria Solinha de Ignacio Vilar e realiza outros proxectos audiovisuais como anuncios e videoclips. En 2018 únese á compañía de teatro contemporáneo Inherente, coa que realiza espectáculos performáticos e de teatro físico, é o seu lugar de experimentación e renovación artística actual, en 2019 producen O rapto de Proserpina e Velliñas, actualmente en xira. No ámbtio da docencia continua impartindo danza e teatro para todas as idades en diferentes espazos. A súa paixón polo teatro como pola docencia marcan a súa carreira profesional e persoal.

 

 

COMPARTIR É VIVIR!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

CURSOS RELACIONADOS

CURSO PRESENCIAL

FORMACIÓN TEATRAL PARA NENOS E NENAS

Nesta formación, proporcionamos recursos interpretativos centrándonos no desenvolvemento da expresión dunha maneira activa e dinámica, potenciando a sensibilidade, as posibilidades creativas e a capacidade de descubrirse a si mesmo, para expresarse con espontaneidade e plenitude.

Ler Máis >>
CURSO PRESENCIAL

FORMACIÓN TEATRAL AVANZADA

O obxectivo destas clases é perfeccionar os coñecementos metodolóxicos na proxección artística, desenvolver as técnicas de actuación e coñecer os aspectos máis relevantes dos diferentes xéneros dramáticos.

Ler Máis >>

E quizá pódeche interesar

INICIACIÓN Á FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA

O curso ten como obxectivo xeral capacitar ao alumno para realizar tomas fotográficas dixitais, entender o proceso fotográfico e realizar prácticas en diferentes temas fotográficos, así como a iniciación na aprendizaxe da linguaxe visual, adentrándose no estudo dos grandes mestres da fotografía.

Ler Máis >>

Gracias por tu interés

Te responderemos a la mayor brevedad.

Y solo usaremos tus datos para atender a tu solicitud de información, pero si te interesan nuestras actividades y quieres mantener el contacto, puedes suscribirte al boletín.

Hasta pronto!