PINTURA E DEBUXO PARA ADULTOS E MOZOS

Comunicación e expresión mediante a pintura

Modalidade presencial

Un taller que persegue espertar a creatividade a través de exemplos artísticos do mundo actual e motivar cara á reinterpretación persoal, descubrindo a través da experiencia plástica novas estratexias de comunicación. Os talleres de pintura, escultura, modelado e gravado, introducen a expresión pictórica e espacial como forma de comunicación non exclusiva do ámbito artístico unicamente, senón parte das competencias básicas da aprendizaxe.

O obxectivo máis preciso das clases é a procura da produción de algo íntimo e persoal a través do proxecto artístico. Pode ser unha experiencia liberadora, tanto para aqueles que empezan, como para os que desexan perfeccionar.

O proceso creativo, desenvolto nos talleres, integrará:

 • Flexibilidade e diversidade á hora de entender as ideas
 • Reflexión e valoración dos posibles métodos a utilizar
 • Autonomía para atopar unha resposta personalizada
 • Mirada crítica da contorna e das nosas propostas

Temporalización

Organizarase en 1 sesión dunha hora no período comprendido entre outubro e xuño

Obxectivos Xerais

Podemos destacar:

 • Coñecer e aplicar distintos procedementos/técnicas da pintura (debuxo, modelado, etc).
 • Recoñecer diversos materiais e medios de expresión artística e aprender a utilizalos axeitadamente.
 • Espertar e dinamizar a imaxinación e a creatividade.
 • Potenciar a expresión conceptual e emocional a través de procedementos plásticos.
 • Reflexionar e analizar o mundo visual que nos rodea, potenciando as nosas sensibilidades.
 • Desenvolver a coordinación visual e manual.
 • Aprender a desenvolver rutinas e consolidar determinados hábitos como a orde, a limpeza e conservación de ferramentas de traballo e de materiais, o que nos levará tamén a saber dar valor ás cousas.
 • Descubrir a satisfacción dun lecer compartido, respectando o traballo dos compañeiros e colaborando nos proxectos grupais do taller.

Obxectivos Específicos

Co desenvolvemento de cada actividade no taller, pretenderanse alcanzar diversos obxectivos máis concretos e relacionados coas experiencias que se realizan en cada sesión:

 • Desenvolver e potenciar a estíma de si mesmo e a capacidade de expresión a través da experimentación e expresión plástica.
 • Espertar a creatividade, a imaxinación, o gusto pola estética e o espírito de superación, a través da imaxinación e desenvolvemento das ideas.
 • Incrementar a percepción visual e destreza manual, mediante a observación.
 • Gozar manipulando e practicando con materiais novos e diversos, coñecendo as novas posibilidades que se nos presentan e as súas propiedades expresivas.
 • Interpretar e valorar as creacións persoais e as dos compañeiros cunha actitude crítica e respectuosa, co fin de seguir avanzando motivándonos.
 • Sentir curiosidade por descubrir e reinterpretar elementos da nosa contorna próxima.
 • Espertar a conciencia de hábitos e usos responsables de recursos e materiais de reciclaxe, explorando as posibilidades artísticas de obxectos e materiais de uso cotián.

Contidos

 • Desenvolvemento da formación artística-plástica a través do debuxo e a pintura das representacións de formas e estruturas bidimensionais e tridimensionais. Aplicación práctica das técnicas básicas de Debuxo e Pintura aprendidas con anterioridade. Desenvolvemento dun proxecto(s) específico propio de creación artística.
 • Estudos avanzados do natural desde distintos conceptos de valoración gráfica e pictórica do modelo, obxecto ou concepto:  claro-escuro, liña, cor, etc.
 • A idea de realidade. O imaxinario e o representado; o corpo; metáforas do corpo.
 • A idea de estratexia e procesos. Referencias, fontes, documentación, plan a trazar, modelos de actuación.
 • Estratexias de debuxo. Problemas técnicos, materiais, medios tradicionais e novos medios; o apuntamento, o bosquexo, o estudo, o proxecto, etc.
 • Compoñentes e medios básicos nas imaxes pictóricas.
 • Referencia, correspondencia e interrelación dos elementos plásticos.
 • Criterios e recursos para a conformación de propostas pictóricas complexas.
 • Ámbitos da representación, experimentación, transformación e invención.

Metodoloxía

Durante o curso poderanse desenvolver algunhas das actividades, prácticas ou proxectos seguintes, ou outras de obxectivos ou natureza similares:

 • Proxectos de debuxo e pintura que se irán realizando co seguimento e asesoramento personalizado da profesora derivados de:
  • Aproximación teórica con presentación de referentes ao tema proposto.
  • Lecturas e comentario de textos.
  • Visionado de películas.
 • Visitas a exposicións (individual e en grupo).
 • As sesións desenvolveranse dentro e fóra da aula, conquistando outros espazos, adaptándose á natureza dos proxectos.
 • Exposición final colectiva nalgún espazo por definir.
 • Aula expandida: creación dun blog colectivo para compartir tanto o proceso dos proxectos propostos como todas as actividades que viran ao redor dos mesmos. Servirá de galería virtual para mostrar os traballos que se vaian realizando.
 • Presentacións colectivas e públicas en clase dos proxectos realizados.

COMPARTIR É VIVIR!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

CURSOS RELACIONADOS

CURSO ONLINE

CURSO DE DEBUXO DE FUNKO NAVIDEÑO

Este curso está especialmente deseñado para que os máis pequenos tamén poidan introducirse neste mundo máxico, desfrutalo, usar a súa imaxinación e á vez, aprender a desenvolver as súas aptitudes artísticas. E aínda máis importante: non necesitan saber debuxar, só é necesario ter ganas de divertirse.

Ler Máis >>
CURSO ONLINE

CURSO DE CÓMIC PARA NENOS E NENAS EN LIÑA

Este curso está especialmente deseñado para que os máis pequenos tamén poidan introducirse neste mundo máxico, desfrutalo, usar a súa imaxinación e á vez, aprender a desenvolver as súas aptitudes artísticas. E aínda máis importante: non necesitan saber debuxar, só é necesario ter ganas de divertirse.

Ler Máis >>

E quizá pódeche interesar

CURSO PRESENCIAL

CAMPAMENTO TEATRAL DE VERÁN

O curso vai orientado a nenos e nenas de 9 a 14 anos que teñan interesa en coñecer o mundo do teatro e descubrir as súas habilidades como intérpretes. Utilizaremos o corpo e a voz como instrumentos primordiais de traballo. E iniciaremos ao alumnado no xogo teatral, a través da técnica da improvisación.

Ler Máis >>

Gracias por tu interés

Te responderemos a la mayor brevedad.

Y solo usaremos tus datos para atender a tu solicitud de información, pero si te interesan nuestras actividades y quieres mantener el contacto, puedes suscribirte al boletín.

Hasta pronto!